Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Poniedziałek, 25 października 2021

SOS dla dziecka. Gdzie szukać pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

07.12.2018 || Kategorie: Bobowa, Edukacja, Zdrowie || Autor: Mateusz Książkiewicz

„Życie to sztuka wyboru” taką domeną od lat kieruje się Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ECHO” w Gorlicach. Poradnia „Echo” oferuje obiektywną, rzetelną, fachową oraz przede wszystkim specjalistyczną pomoc dla wszystkich potrzebujących: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Nasz wybór to budowanie poczucie zaufania, bezpieczeństwa i satysfakcji u Klientów. Twój wybór, to wybór pomiędzy poradnią publiczną, a poradnią niepubliczną.

Korzyści:
– krótki czas oczekiwania (najczęściej kilka dni)
– czynna cały rok (również w wakacje i ferie), od poniedziałku do soboty w godz. 8-20
– terminy wizyt ustalane w dogodnym terminie
– kompleksowa oferta: od rzetelnych diagnoz i szczegółowych opinii po terapię trudności
– nastawienie na pomoc.

To Twój wybór, którego możesz dokonać. Pomagamy wszystkim potrzebującym – od małych dzieci, po dorosłych i seniorów.

Wykonujemy diagnozy:

 • Trudności szkolnych: dysleksji, dysgrafii (brzydkie pismo), dysortografii (problemy z ortografią), dyskalkulii (problemy w nauce matematyki).
 • Gotowości do podjęcia nauki w szkole – dla dzieci z zerówki.
 • Problemów z nauką wynikających z chorób przewlekłych: padaczki, cukrzycy, tarczycy czy też ADHD, Zespołu Aspergera.
 • Ilorazu inteligencji – na Zespoły Orzekające, również do świadczeń z ZUS i KRUS.
 • Logopedyczne i neurologopedyczne: przy braku mowy, nieprawidłowej mowie, seplenieniu, jąkaniu czy afazji.
 • Integracji sensorycznej.

Pracę diagnostyczną opieramy na aktualnych i dopuszczonych do użytkowania na terenie Polski testach. Do wyboru oferujemy różnorodne formy terapii, koncentrując się wyłącznie na systematycznej pracy indywidualnej (dziecko + terapeuta).

Zapraszamy na zajęcia:

 • Terapia pedagogiczna trudności szkolnych, w tym nauka czytania.
 • Terapia logopedyczna – dla dzieci już od 1-2 roku życia, młodzieży, osób dorosłych (seplenienie, rotacyzm) czy seniorów (terapia mowy w afazji po wylewach, dojazd do Klientów leżących).
 • Terapia EEG Biofeedback – praca z falami mózgowymi by lepiej funkcjonować (koncentracja uwagi, motywacja, pamięć) i pokonywać trudności (bezsenność, tiki nerwowe, migreny).
 • Terapia integracji sensorycznej (SI).
 • Elektrostymulacja podniebienia – u dzieci (również dorosłych) po rozszczepach podniebienia, która ułatwia poprawę pracy mięśni fonacyjnych i niweluje nosowanie (również dzięki niej można pozbyć się chrapania)

Masz wybór pomiędzy placówką publiczną, a

Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „ECHO” w Gorlicach
3 Maja 10, 38-300 Gorlice, tel. 502 469 633, 797 511 122

Znajdź na Facebooku: Niepubliczna Poradnia Echo

Zaryzykuj trafny wybór! Poczuj się klientem a nie pacjentem.

Naszą kadrę tworzą:

Katarzyna Kawa – właścicielka, dyrektor

mgr pedagogiki społeczno – opiekuńczej o specjalności Poradnictwo i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: Logopedia, Neurologopedia, Socjoterapia, Organizacja i zarządzanie oświatą

kursy kwalifikacyjne: Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Oligofrenopedagogika

szkolenia, m.in.:

 • Integracja sensoryczna – certyfikat terapeuty SI w PSTiS nr 4385
 • MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Teoria i praktyka EEG Biofeedback, Teoria i praktyka qEEG Biofeedback, Protokoły treningowe Biofeedback, Specjalistyczne protokoły treningowe w terapii EEG Biofeedback
 • Bilateralna Integracja, uzyskanie tytułu providera-terapeuty
 • Terapia manualna w logopedii
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Elektrostymulacja w logopedii
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD
 • Diagnoza i terapia afazji (u osób dorosłych)
 • Manipulacje ustno-twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym
 • Komputerowy test MOXO jako obiektywne wsparcie diagnozy ADHD i innych zaburzeń
 • Uprawnienia diagnostyczne System Diagnostyczny SAT
 • Trening Pewności Siebie – program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień

Maria Irzyk – psycholog, mgr psychologii o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości

studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, Integracja sensoryczna

szkolenia:

 • Szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Niezbędnik początkującego psychologa dziecięcego

Joanna Stankowska – logopeda, mgr filologii germańskiej o specjalności nauczycielskiej

studia podyplomowe: Logopedia przedszkolna i szkolna

szkolenia:

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy
 • ABC początkującego logopedy

Barbara Dynowska – pedagog, wykształcenie wyższe: pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Przygotowanie pedagogiczne

szkolenia:

 • Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze
 • Uczeń z opinią/orzeczeniem – dostosowanie wymagań