Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Wtorek, 03 sierpnia 2021

Mocne nazwiska na listach MRS Ziemi Gorlickiej (TV)

17.10.2018 || Kategorie: Powiat, Wybory Samorządowe 2018 || Autor: Mateusz Książkiewicz

Pod koniec ubiegłego tygodnia, 11 października br. w auli Szkoły Muzycznej w Gorlicach odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej. Podczas okolicznościowego spotkania zaprezentowano kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz do rad gmin i rady powiatu.

Konwencja wyborcza była również okazją do prezentacji szczegółowych programów poszczególnych kandydatów na wójtów i burmistrzów. Swoje plany wobec samorządów miejskich i gminnych przedstawili:

  1. MIROSŁAW WĘDRYCHOWICZ – KANDYDAT NA BURMISTRZA BIECZA
  2. KAROL GÓRSKI – KANDYDAT NA WÓJTA GMINY ROPA
  3. MAŁGORZATA MAŁUCH – KANDYDAT NA WÓJTA GMINY SĘKOWA
  4. JERZY WAŁĘGA – KANDYDAT NA WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
  5. MIECZYSŁAW SKOWRON – KANDYDAT NA WÓJTA GMINY GORLICE
  6. TOMASZ SZCZEPANIK – KANDYDAT NA BURMISTRZA GORLIC

Przedstawiono także Kandydatów do Rady Powiatu Gorlickiego, wśród nich okręgu nr 5, który dotyczy mieszkańców gmin: Bobowa, Łużna oraz Moszczenica:

• Adam Urbanek – mieszkaniec Jankowej. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej. Radny Rady Powiatu Gorlickiego od 20 lat, obecnie członek zarządu. Prezes MKS Podkarpacie Bobowa, wieloletni trener.
• Ewa Król – mieszkanka Łużnej. Właścicielka Niepublicznego Przedszkola. Pedagog i menadżer.
• Jan Gąsior – mieszkaniec i drugą kadencję sołtys Staszkówki. Rolnik, strażak ochotnik.
• Joanna Fryczek – mieszkanka Biesnej. Ukończyła studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo a także zarządzanie w służbie zdrowia.
• Stanisław Bara – mieszkaniec Biesnej. Emeryt. Strażak OSP Biesna od 1980 roku, od 1986 pełni w swojej jednostce funkcję prezesa, od 1993 roku prezes Zarządu Gminnego OSP Gminy Łużna.
• Joanna Brach – mieszkanka Moszczenicy. Sekretarz Zespołu Szkół w Moszczenicy. Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica.
• Maciej Tokarski – mieszkaniec Mszanki. Ukończył studia wyższe, jest specjalistą ochrony środowiska.

Tuż po prezentacji kandydatów podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w ramach współdziałania gmin Powiatu Gorlickiego na rzecz rozwoju i promocji regionu pomiędzy kandydatami na Burmistrza Miasta i Gminy Biecz, Miasta Gorlice oraz kandydatami na Wójta Gminy Gorlice, Wójta Gminy Moszczenica, Wójta Gminy Ropa oraz Wójta Gminy Sękowa.

W dokumencie zadeklarowano nawiązanie współpracy pomiędzy gminami, które z woli wyborców będą reprezentować w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, poprawy życia mieszkańców, rozwoju edukacji, wychowania i opieki dzieci, współpracy w zakresie kultury i opieki nad zabytkami, współpracy transgranicznej, rozwoju gospodarczego regionu, jego promocji i turystyki oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Jednocześnie kandydaci MRS Ziemi Gorlickiej zaprosili do współpracy w tym zakresie reprezentantów pozostałych gmin Powiatu Gorlickiego.

Materiał na zlecenie KWW MRS Ziemi Gorlickiej.

fot. M.Książkiewicz