Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 28 października 2021

Mieszkańcy gminy Bobowa! Nie pijcie wody z miejsko-gminnego wodociągu!

26.04.2017 || Kategorie: Gmina Bobowa, Komunikaty || Autor: Mateusz Książkiewicz

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej wydała dzisiaj komunikat, w którym informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach woda dostarczana przez GJUK w Bobowej (tj. sieć wodociągową gminy Bobowa) nie jest zdatna do spożycia! Wodę będzie można pobrać z beczkowozów na terenie miasta.

W związku z wykryciem bakterii wodę będzie można pobierać z dwóch zabezpieczonych do tego celu beczkowozów, które zostaną zaparkowane na placu targowym przy PKP w Bobowej – od godz. 11:00 oraz na parkingu obok Policji (ul. ks. Jana Czuby) – od godziny 10:00.

Treść pełnego komunikatu:

Informujemy, że z zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej. (Decyzja nr HK/431/12/17). Powyższą decyzję podjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie i Krakowie.

W badanych próbkach stwierdzono obecność bakterii z grupy clostridium.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej podjęła wszelkie działania polegające na płukaniu sieci i instalacji technologicznej środkami odkażającymi na Stacji Uzdatniania w Bobowej.

Jak informuje Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, wodę z sieci wodociągu można używać do celów sanitarno-bytowych (sanitariaty, pranie).

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować na bieżąco.

fot. archiwum własne