Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 31 lipca 2021

CYKL: Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Sędziszowa

02.04.2016 || Kategorie: Sędziszowa, Społeczeństwo, Straż pożarna || Autor: Łukasz Augustyn

W ramach podjętego przez naszą redakcję cyklu odwiedziliśmy kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostek OSP gminy Bobowa. Po spotkaniach w Siedliskach, Jankowej i Wilczyskach przyszedł czas na Sędziszową.

Pomimo, że jednostka jest jedną z najmniejszych w gminie bardzo prężnie działa. Druhowie OSP Sędziszowa rzadko muszę interweniować przy akacjach jednak bardzo chętnie udzielają się podczas uroczystości gminnych jak i w swoim sołectwie. Swoją działalnością obejmują edukacje dzieci z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i wszelkie lokalne inicjatywy.

Podczas zebrania oprócz druhów z jednostki obecni byli przedstawiciele władzy samorządowej w osobach: burmistrza Wacława Ligęzy oraz przewodniczącego RM w Bobowej Stanisława Tabisia. Udział w spotkaniu wziął także Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tomasz Tarasek,  Sekretarz Wojewódzkiego Sądu ZOSP RP Przemysław Wszołek oraz reprezentant Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Czeluśniak.

Program spotkania obejmował nie tylko podsumowanie ubiegłego roku, przedstawienie harmonogramu działań na bieżący rok działalności ale także wybory władz miejscowej jednostki OSP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP oraz delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego, po dobiegającej końca 5-letniej kadencji.

W ramach przeprowadzonych wyborów nowymi członkami zarządu zostają:

Członkowie zarządu:

Prezes – Tabiś Roman
Wiceprezes, naczelnik – Wiejaczka Mieczysław
Zastępca naczelnika – Skórki Jan Andrzej
Skarbnik – Warzycki Józef
Sekretarz – Ligęza Rafał
Członek – Warzycki Marek
Członek – Cieśla Szymon

Członkowie komisji rewizyjnej:
Przewodniczący – Ligęza Stanisław
Sekretarz – Mazur Władysław
Członek – Skórski Jan

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP :
Warzycki Józef
Ligęza Stanisław

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP :
Tabiś Roman
Wiejaczka Mieczysław

  • Podsumowaliśmy okres 2011-2015 w naszej jednostce – mówi Tabiś Roman prezes OSP Sędziszowa. Na szczęście nie było aż tak dużo akcji, z wyjątkiem 2014 roku, kiedy jako jednostka wyjeżdżaliśmy praktycznie najwięcej z gminy, byliśmy drudzy pod względem ilości wyjazdów. Lata te upłynęły w miarę spokojnie. Odbyło się bez żadnych incydentów, wypadków, a następny ten okres, który teraz nadchodzi miejmy nadzieję, że będzie jeszcze spokojniejszy. Nasze oczekiwania to oczywiście budowa nowej remizy i domu ludowego, bo warunki mamy takie jakie są. Dobrze, że współpracujemy ze szkołą, której dyrekcja idzie nam na rękę. Mogliśmy chociażby wykorzystać sale, aby mogło się odbyć to zebranie. Mierzymy siły na zamiary, bo wiemy, że wszędzie są duże koszty, ale dzięki zaangażowaniu gminy, jesteśmy dobrze doposażeni. Jak co roku staramy się dokupywać ubrań bojowych. W projekcie na ten rok ujęliśmy jedno ubranie bojowe i rękawice, których nam brakuje. Życzyłbym sobie jak i swoim druhom jak najspokojniejszego okresu nowej kadencji, zaś nowemu zarządowi jednostki samych sukcesów. W składzie zarządu zaszła właściwie tylko jedna zmiana na funkcji naczelnika. Zrezygnował druh Stanisław Mazur, nowym naczelnikiem został Mieczysław Wiejaczka. Myślę, że współpraca z nim, tak jak i z poprzednim naczelnikiem będzie się układała dobrze.  W tamtym roku wyjeżdżaliśmy 4 razy do akcji, w tym do 1 pożaru i do 3 zagrożeń.