Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Środa, 20 października 2021

Jesteś bezrobotny? Załóż firmę i weź dofinansowanie na start !

06.11.2015 || Kategorie: Komunikaty, Powiat, Praca, Społeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

O wyżej wspomniane dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, dla których doradca klienta – opiekun osoby ustalił tę formę pomocy jako właściwą w przygotowanym przy udziale bezrobotnego Indywidualnym Planie Działania do realizacji w 2015 r.

Bezrobotny, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie zobowiązany jest do uczestnictwa w „Kursie przedsiębiorczości” organizowanym przez PUP Gorlice.

Kwota dotacji do 18.000,00

Liczba miejsc  – 26  w tym priorytet stanowi grupa osób bezrobotnych kobiet:

1) w wieku 18-29 lat tzw. młodzież bezrobotna  NEET, są to osoby bezrobotne, które:

 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie w trybie stacjonarnym rozumianym  jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych

2) w wieku 30 lat i więcej, , w tym:

 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy)
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności

Wymagany minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – 15 miesięcy.

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych

Terminy składania wniosków: od 09.10.2015 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc – 26

Urząd zastrzega możliwość zmiany terminu naboru wniosków oraz liczby miejsc w poszczególnym naborze.

Kryteria oceny wniosków:

 1. spełnianie warunków wynikających z ustawy, rozporządzenia,
 2. kompletność i poprawność wniosku oraz załączników,
 3. podjęte działania w kierunku uruchomienia działalności gospodarczej,
 4. posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy,
 5. rodzaj działalności gospodarczej w następującej kolejności: produkcyjna, usługowa, handlowa,
 6. adekwatność wydatków przedstawionych we wniosku do celu gospodarczego,
 7. realność planowanego przedsięwzięcia,
 8. ocena zaproponowanego zabezpieczenia,
 9. preferowana będzie działalność na terenie powiatu gorlickiego

Uwaga: nie podlega finansowaniu ze środków Funduszu Pracy zakup sprzętu komputerowego w przypadku gdy charakter działalności gospodarczej nie jest bezpośrednio związany z jego obsługą.

Przed złożeniem wniosków prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi preferencjami i kryteriami oceny wniosków zamieszczonymi na stronie internetowej www.pup.gorlice.pl w zakładce działalność gospodarcza.

Wnioski należy wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem drukowanym.

Aktualne druki wniosków można uzyskać również w siedzibie PUP w Gorlicach, ul. Michalusa 18, III piętro, pokój 21, w godzinach od 7.30 do 14.30, tel. (18) 353-63-07 lub (18) 353-55-20 wew. 267

Kompletne i prawidłowo sporządzone Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Michalusa 18, parter – pokój 4.

hajs