Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Poniedziałek, 25 października 2021

Pomoc dla osób dotkniętych przestępstwem

03.08.2015 || Kategorie: Policja, Region, Społeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, refundacja kosztów rehabilitacji czy też pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W GORLICACH

pomoc realizowana jest przez psychologa oraz prawnika pod adresem:

ul. Łukasiewicza 6, II piętro, pok. 8 tel. 509 985 731

poniedziałek godz. 16.00-18.00 (dyżur psychologa)

poniedziałek godz. 15.30-17.30 (dyżur prawnika)