Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Podsumowanie poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Bobowej (TV)

26.12.2014 Autor: Łukasz Augustyn
Poprzedni radni w ciągu czterech lat swojej kadencji (2010-2014) spotykali się pięćdziesiąt jeden razy. Ostatnia jubileuszowa, pięćdziesiąta sesja jaka odbyła się pod przewodnictwem Stanisława Siedlarza miała miejsce kilkanaście dni przed wyborami, 27 października 2014. 

Z całą pewnością można stwierdzić, że byli radni nie próżnowali. Obszerne były także sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami. Dyskutowano o wielu problemach, co miało swoje odzwierciedlenie w licznych interpelacjach. Pomimo, że czasu od ostatniego posiedzenia kadencji 2010-2014 minęło prawie dwa miesiące dzisiaj chcemy przypomnieć postać Stanisława Siedlarza, byłego już przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej. W swoich przemówieniach zawsze przypominał o szacunku dla historii oraz apelował o to by dbać o środowisko. Podkreślał, że jako rolnik kocha rolę i przyrodę. Podczas październikowej sesji radni wręczyli podziękowania panu Stanisławowi.

– Radny a  zarazem przewodniczący rady Stanisław Siedlarz pełnił funkcję radnego przez sześć kadencji czyli od dwudziestu czterech lat – powiedział naszemu portalowi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. Na pewno zapisał się w kartach naszego samorządu jako człowiek o dużych zasługach. Jako radny, mieszkaniec, działacz społeczny zawsze dążył do tego żeby osiągnąć porozumienie, konsensus. Był przeciwnikiem kłótni, przeciwnikiem historii, które niosłyby ze sobą jakieś niedobre rzeczy dla innych. Był niezwykle pracowity, merytoryczny. Jako rolnik odznaczał się pragmatyzmem takim, który jest bardzo potrzebny. Przez całą swoją wieloletnią działalność przyczynił się do tego aby nasza gmina bardzo się zmieniła. Już jako przewodniczący i jako zwykły radny wspierał wszystkie te ważne inicjatywy, zadania, które udało się nam zrealizować. Zawsze powtarzał, że dla niego najważniejsze jest to aby kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane służyły mieszkańcom, by poprawiały jakość życia. Na sercu zawsze leżało mu dobro innych ludzi, dlatego osobiście jestem mu bardzo wdzięczny za tą jego efektywną i dobrą pracę. Za tą dobrą, bardzo dobrą współpracę. Za życzliwość i za to, że potrafił też swoim autorytetem wpływać na innych ludzi, na radnych wielu przecież kadencji i tak bardzo zróżnicowanych. Każda osobowość jest inna, ale zawsze udawało mu się zadbać o to, żeby sesje przebiegały w sposób przyzwoity, żeby nie było niepotrzebnych kłótni. Był za tym, żeby wypracowywać stanowiska na komisjach. Nawet wtedy kiedy różniło się nasze podejście do wielu rzeczy, starał się aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się. Myślę, że to wybitna postać samorządowa i zasługuje na słowa najwyższego szacunku i uznania.

O komentarz, który podsumowałby 4 lata pracy Rady Miejskiej w Bobowej poprosiliśmy burmistrza: – Bardzo sobie ceniłem współpracę z radnymi ostatniej kadencji. Przypomnę, że pięćdziesięciu sesji chyba nie było nigdy, zdarzyło się to po raz pierwszy. Świadczy to o tym, że rada starała się załatwić jak najwięcej spraw i z jak najlepszym efektem. Wszystkim radnym bardzo dziękuję za tą dobrą współpracę. Za wyrażanie swoich opinii, poglądów, ponieważ w różnych kwestiach były czasem one odmienne, ale udało się właśnie z nimi wypracować właściwe ostateczne stanowisko, które skutkowało tym, że osiągnęliśmy taki, a nie inny wynik. Przede wszystkim cieszą wyniki w zakresie infrastruktury, bo to jest tak ważne dla naszych mieszkańców. Chodzi o to, żeby zadania inwestycyjne były realizowane w sposób zrównoważony, czyli żeby wszystkie miejscowości, wszystkie sołectwa, w tym również samo miasto Bobowa, były docenione. Sam wynik, czyli wykonanie w tej ostatniej kadencji inwestycji za ponad czterdzieści milionów złotych, z tego ponad dwadzieścia dwa miliony to środki pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych świadczy o tym, że przy naszym budżecie, który jest na poziomie około trzydziestu pięciu milinów jest to wynik całkiem dobry. Myślę, że objął swoim zasięgiem różnorodne obszary, praktycznie wszystkie obszary życia społecznego i na pewno przyczynił się do tego, że w wielu miejscowościach, w wielu sołectwach i w samej Bobowej zostało zrealizowanych wiele ważnych inwestycji, które były oczekiwane przez naszych mieszkańców i to jest najważniejsze.”

W czasie L sesji Rady Miejskiej w Bobowej przeprowadzono głosowania w sprawach:

  1. ustalenia wysokości opłaty targowej,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
  3. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  4. Zmiany działki nr 384/4 o pow. 1,0000 ha położonej w Bobowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Bobowa w zamian za działkę nr 369/2 o pow. 1,0000 ha położoną w Bobowej stanowiącą własność Skarbu Państwa,
  5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki nr 286/2 we wsi Stróżna,
  6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,
  7. zmiany w uchwale nr XLIII/332/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  8. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  9. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014,
  10. zmian w uchwale nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

Podczas jubileuszowej sesji podziękowania w postaci pamiątkowych grawertonów otrzymali wszyscy radni ubiegłej kadencji (2010-2014). W składzie obecnej Rady Miejskiej nie zobaczymy już Stanisława Sielarza, Teresy Pres, Karola Tokarza, Józefa Langera oraz Stanisława Gniadka.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

fot. Mateusz Książkiewicz

 

video
Więcej Video

Woźnica odpowie za kierowanie zaprzęgu po użyciu alkoholu oraz spowodowanie kolizji! (TV)

Woźnica odpowie za kierowanie zaprzęgu po użyciu alkoholu oraz spowodowanie kolizji! (TV)

Wszyscy odetchnęli: przestało padać! Interwencje strażaków w Siedliskach i Stróżnej (TV)

Wszyscy odetchnęli: przestało padać! Interwencje strażaków w Siedliskach i Stróżnej (TV)

Z ostatniej chwili: gwałtowne opady deszczu oraz grad. Burza nadal trwa (TV)

Z ostatniej chwili: gwałtowne opady deszczu oraz grad. Burza nadal trwa (TV)