Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Poniedziałek, 25 października 2021

MRS Ziemii Gorlickiej przedstawia swoich kandydatów do Rady Powiatu (TV)

07.11.2014 || Kategorie: Wybory samorządowe 2014 || Autor: Łukasz Augustyn

Kilkanaście dni temu a dokładnie 25 października br. w Gorlicach odbyła się konwencja wyborcza Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin, kandydaci do rad gminnych, powiatowych a także osoby ubiegające się o stanowisko wójtów i burmistrzów. 

Konwencję otworzył Mirosław Wędrychowicz, dotychczasowy starosta powiatu Gorlickiego, podczas krótkiej prezentacji przedstawił program komitetu oraz dokonane osiągnięcia. W dalszej cześci przedstawiono kandydatów, wśród nich okręgu nr 5 (gminy Bobowa, Łużna, Moszczenica).

Lista wygląda następująco:

Nr. 1 Adam Urbanek – żonaty pięcioro dorosłych dzieci, absolwent AWF w Krakowie, ekspert MEN, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej, radny powiatu gorlickiego  4-ch kadencji, obecnie członek zarządu.

Nr.2 Bogusław Lenard  – lekarz internista gorlickiego szpitala, kieruje oddziałem internistyczno-kardiologicznym, radny powiatu trzech kadencjo obecnie przewodniczący komisji  zdrowia, spraw społecznych i pomocy rodzinie.

Nr.3 Jan Drożdż – lat 50, żonaty posiada dwójkę dzieci, magister historii, dyrektorował w SP Mszanka, Gimnazjum w Łużnej, Zespole Szkół w Łużnej gdzie obecnie jest zastępcą. Radny Gminy Łużna. Przewodniczący komisji oświaty 1994-1998.

Nr.4 Halina Łaś – Mieszkanka Staszkówki – pełni funkcje dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce – jest Prezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego PATIA w Staszkówce. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczycielka geografii.

Nr.5 Stanisław Lubas – emerytowany nauczyciel,  lat 69 , Wójt Gminy Bobowa w I kadencji, Radny Powiatu Gorlickiego w latach 2006-2010

Nr.6 Łukasz Augustyn –  lat. 21 student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie o kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Współzałożyciel Regionalnych Portali Informacyjnych Bobowa24.pl, Łuzna24.pl.

Nr.7 Ryszard Barczyk  – urodzony w Szalowej , zamieszkały w Moszczenicy, emerytowany instruktor PKP, bezpartyjny. Od 1998 roku radny gminy Moszczenica w tym czasie członek zarządu, przewodniczący komisji oświaty,  z-ca przewodniczącego rady.

Nr.8 Elżbieta Szura  – pielęgniarka oddziału  onkologii w Gorlicach, lat 50, matka 4 –ki dorosłych dzieci  „ Róbmy tak , aby nasze dzieci czuły, że Polska jest ich domem ”Chciałabym, aby młodzi ludzie zostali w Polsce i mieli godne warunki pracy.

Nr.9 Lidia Łaś – mężatka, dwójka dzieci, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nauczycielka języka polskiego, egzaminator OKE, jej celem jest aktywizacja zawodowa kobiet.

Nr.10 Barbara Wojtas – mężatka , matka dwójki dzieci, Agent Ubezpieczeniowy PZU, otwarta na problemy mieszkańców.

 

Materiał sfinansowany ze środków KWW MRS Ziemi Gorlickiej.

plakat