+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Biskup Jan Piotrowski nowym ordynariuszem na kielecczyźnie

Autor: Daniel Malski
Decyzją z dnia 11 października br. papież Franciszek nominował biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej ks. Jana Piotrowskiego ordynariuszem diecezji kieleckiej. Informacja ta została przekazana przez biskupa Andrzeja Jeża podczas diecezjalnej pielgrzymki katechetów, nauczycieli i wychowawców do Zabawy.

Komunikat Ojca Świętego Franciszka podpisany przez arcybiskupa Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie informuje, że papież przyjmuje rezygnacje ówczesnego biskupa Kazimierza Ryczana z posługi biskupa kieleckiego a mianuje na to stanowisko ks. Jana Piotrowskiego, który w naszej diecezji pełnił funkcję biskupa pomocniczego od stycznia tego roku.

Ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Andrzej Jeż skierował do wiernych takie słowa: Drodzy Diecezjanie! Pragnę razem z Wami skierować pod adresem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, nowego Biskupa Kieleckiego, słowa serdecznych gratulacji oraz życzenia obfitych darów nadprzyrodzonych i naturalnych w kierowaniu Kościołem Kieleckim. Proszę Was wszystkich o modlitwę w intencji nowego Biskupa Kieleckiego, aby jego posłudze pasterskiej – w duchu obranego biskupiego hasła „In caritate evangelium praedicare” – towarzyszyła obfitość Bożej łaski oraz życzliwość powierzonych Mu wiernych.

Nowy biskup kielecki Jan Piotrowski to wieloletni duszpasterz i misjonarz. Urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego rodzinną parafią. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.  Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 r. sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu, otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 (przez dwie kadencje) pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Pracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych wspominają, że przez te lata był dla nich, jak ojciec. – Z jednej strony starał się nas chronić, brać odpowiedzialność na siebie za naszą pracę, a z drugiej był dla nas bardzo wymagający – mówią, dodając, że każdy człowiek był dla niego ważny. Szanował wszystkich i nie robił różnic, bez względu na stanowisko, jakie ktoś zajmował. Współpracownicy podkreślają też skromność biskupa. – Jako dyrektor krajowy mieszkał przecież w szalenie skromnych warunkach (mały pokoik przy biurze, potem bardzo skromna kawalerka). Żył prosto i ubogo. O tym zaświadczą także siostry Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza, u których przez chwilę mieszkał. W tym objawiało się właśnie jego misyjne serce – dla siebie tylko to co konieczne, a dla Kościoła i misji – wszystko – mówi Anna Sobiech z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Bp Jan Piotrowski przez lata swej posługi był związany z misjami. Był członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (od marca 2003 r.), a także Konsultorem Komisji KEP ds. Misji (od czerwca 2001 r.). Od 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie rozwijał dzieło misyjne, m.in. Dzieło Misyjne Dzieci. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. 14  grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża 25 stycznia 2014 r.

W diecezji tarnowskiej został mianowany wikariuszem generalnym biskupa tarnowskiego, który zlecił mu m.in.: sprawy misyjne, katechetyczne, formacji stałej kapłanów, Caritas Sacerdotalis oraz inne sprawy duszpasterskie wynikające z posługi  biskupa pomocniczego. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję członka Komisji ds. Misji. Jego dewiza biskupia brzmi: „In Caritate Evangelium praedicare” (W miłości głosić Ewangelię).

Wyrażamy ogromną radość z decyzji Papieża Franciszka i jednocześnie życzymy nowemu Ordynariuszowi Kieleckiemu owocnej posługi w nowej diecezji oraz obfitości Bożych łask potrzebnych do kierowania Winnicą w Kielcach.

źródło: episkopat.pl, diecezja.tarnow.pl
fot. Mateusz Książkiewicz

mbiskup_piotrowski (1)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy