Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Środa, 20 października 2021

Osiągnięcia Bobowej dostrzega cała Polska! (TV)

08.07.2014 || Kategorie: Bobowa, Inwestycje, Społeczeństwo || Autor: Mateusz Książkiewicz

Ubiegły miesiąc obfitował we wszelkie konkursy samorządów i ich gospodarzy. Gminie Bobowa na czele z burmistrzem Wacławem Ligęzą udało się zdobyć kilka bardzo prestiżowych nagród i wyróżnień wśród nich: Perła Samorządu, Korony Małopolski oraz Lider Lokalnej Społeczności.

Niewątpliwie otrzymanie kilku znanych tytułów wpływa pozytywnie na promocje naszej Gminy jak i samego miasta Bobowa. Jest to darmowa reklama w różnorodnych środkach przekazu publicznego. Jak mówią sami mieszkańcy cieszą się też krajanie, którzy o pozytywnych zmianach swojego miejsca urodzenia czy wychowania słyszą z radia, internetu czy telewizji.

Każda inwestycja czy wydarzenie realizowana na terenie Bobowej i jej okolic nie tylko przyciąga turystów ale również motywuje lokalne firmy do dalszego rozwoju. Pojawiają się także nowi inwestorzy tworzący kolejne miejsca pracy, a to już poprawia byt mieszkańców nie tylko naszej gminy. Nie sposób nie zauważyć rozwijającej się sieci kanalizacji oraz wodociągów, kolejnych odcinkach chodników dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich, wybudowanym moście na rzece Białej w kierunku Berdechowa czy wykonanym projekcie mostu w Jankowej. W ostatnich latach powstały i nadal powstają Domu Ludowe połączone często z remizą w każdej z miejscowości, wybudowano boiska wielofunkcyjne przy każdej ze szkół jak również utworzono place zabaw by również najmłodsi mieli swoje miejsce. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji jakie zostały wykonane w Bobowej i miejscowościach ościennych. Patrząc jednak poza granicę Gminy każdy raczej zauważy, że Bobowa rozwija się na wielu płaszczyznach kiedy inne samorządy inwestują np. wyłącznie w turystykę i edukację zapominając o przyziemnych potrzebach wodociągu, kanalizacji.

Warto wspomnieć, że większość zadań realizowanych przez bobowski samorząd jest wykonywana dzięki środkom zewnętrznym.

– Kilka dni temu w Warszawie było wręczenie wyróżnień oraz dyplomów dla samorządów, które sobie najlepiej radzą w ostatnich latach – mówi Wacław Ligęza burmistrz Bobowej.  Pod uwagę były wzięte różne obszary życia, ale też i indywidualne wyróżnienia i dyplomy dla szefów tych samorządów, czyli dla prezydentów największych miast, burmistrzów, wójtów. Czułem się zaszczycony, że nasza gmina znalazła się wśród siedmiu najlepszych gmin w Polsce – pod kątem właśnie wielu działań, które zostały podejmowane, takie jak chociażby inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w sport i turystykę oraz inne dziedziny, na ochronę środowiska na którą również bardzo kładziono nacisk. Chociaż nie spodziewałem się takiego wyróżnienia otrzymałem dyplom za zajęcie III miejsca wśród gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Bardzo sobie to cenię, gdyż o tytule tym zadecydowali niezależni eksperci. Natomiast kilka tygodni temu w Świdnicy zostały wręczone wyróżnienia podczas Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, gdzie miesięcznik Forbes i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała konkurs na Lidera Lokalnej Społeczności, gdzie miałem zaszczyt odebrać takie wyróżnienie. Znalazłem się wśród pięciu najlepszych burmistrzów w Polsce. Oceniano, w dużej mierze pod kątem liderowania społeczności lokalnej, czyli wszystkie inicjatywy jakie pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat – w sumie było to takie też podsumowanie kadencji. Trzeba było także wykazać się inwestycjami, nakładami infrastrukturalnymi i pozyskiwaniem środków z różnych źródeł. Trzecie wyróżnienie, które otrzymało nasze miasto to podium w konkursie Korony Małopolski ogłoszonym przez Gazetę Krakowską przy współudziale Marszałka Województwa Małopolskiego i Radia Kraków. Nasze miasto zajęło trzecie miejsce i jest to duża zasługa samych mieszkańców, aktywnych mieszkańców, którzy mieli możliwość głosowania przez właśnie internet, czy poprzez smsy. Również kapituła oceniała wszystkie inne paramenty związane z jakością życia i z podnoszeniem jakości życia mieszkańców. Uważam to za sukces ponieważ jesteśmy młodym miastem, a jednak okazało się, że dostrzeżono różne dobre działania, które podejmowaliśmy. Wracając do wyróżnienia w Świdnicy, ocena konkursowa była wynikiem pracy niezależnych ekspertów, profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego. Tym bardziej można czuć się tutaj w jakiś sposób docenionym, także było mi bardzo miło. Chcę wyraźnie podkreślić, że nie byłoby tych wyróżnień, gdyby nie dobra ale to bardzo dobra współpraca z radnymi, sołtysami, samorządowcami, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, którzy naprawdę wykazali się ostatnio bardzo dużą aktywnością. Jest to praca całego zespołu, którym tutaj dysponujemy, i który pomaga mi w wielu tych przedsięwzięciach. Staram się temu wszystkiemu w jakiś sposób przewodzić, inicjować pewne działania, ale to absolutnie nagroda jest dla nas wszystkich.

Zapraszamy do oglądania naszych materiałów filmowych.