Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Poniedziałek, 25 października 2021

Zmiana wysokości zasiłków !

06.10.2012 || Kategorie: Informacje Ogólne, Społeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn

Od 1 października ulega zmianie wysokość zasiłków stałych jak i okresowych, z pomocy społecznej. Zmienia się również kryterium ich przyznawania, co oznacza, że więcej osób będzie je otrzymywać.

Właśnie wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (DZ. U. poz. 823) – przewiduje ono większe wsparcie dla najuboższych. Podwyższeniu ulega próg dochodowy, którego osiągnięcie uprawnia do korzystania z pomocy społecznej. W przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi on 456 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnej 542 zł.

Wysokość progu dochodowego powinna być weryfikowana co trzy lata, jednak ostatnia podwyżka miała miejsce w roku 2006. Trzy lata temu rząd nie zdecydował się na zmianę ze względów oszczędnościowych. W tym czasie kwoty kryteriów stały się niższe od wysokości minimum egzystencji, czyli sumy pozwalającej na pokrycie kosztów żywności i opłat mieszkaniowych. Oznaczało to, że prawa do zasiłku nie miały osoby, które posiadały dochód na poziomie tego minimum.

Nowe progi będą obowiązywać do września 2015 r. Ich podwyższenie spowodowało podniesienie wysokości niektórych świadczeń, np. zasiłku stałego, przysługującego osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Maksymalna wysokość tego zasiłku wzrasta o 50 procent sumy kwot, o które podwyższone są kryteria dochodowe. Będzie on wynosił 529 zł. Wyższy jest też dochód osiągnięty z jednego hektara przeliczeniowego, służącego ustaleniu wysokości dochodu osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego. Od października będzie wynosił 250 zł.

Więcej osób będzie również mogło korzystać z innych form wsparcia, takich jak usługi opiekuńcze, niezbędne ubranie czy darmowy posiłek.

fot. Mateusz Książkiewicz (archiwum)