+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zjazd OSP w Wilczyskach

Autor: Mateusz Książkiewicz
W Domu Kultury we Wilczyskach odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach podczas których wybrano nowe władze na lata 2011-2015.

Zjazd rozpoczął ustępujący prezes Kazimierz Krok wygłaszając sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego ZOSP za lata 2007-2011.  Szczególne wyrazy wdzięczności i uznania  skierował na ręce Starosty Gorlickiego oraz poszczególnych wójtów i burmistrzów, dzięki którym Ochotnicze Straże Pożarne posiadają coraz lepsze warunki lokalowe, wyposażenie w nowoczesne środki i sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie.

Honorowymi gośćmi zjazdu byli m.in.: Krzysztof Petryniak reprezentujący Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Mirosław Wędrychowicz – starosta powiatu gorlickiego, Stanisław Kogut – senator RP, Wacław Ligęza – burmistrz Bobowej, Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa, Ryszard Guzik – wójt gminy Gorlice, Dymitr Rydzanicz – wójt gminy Uście Gorlickie, Jan Morańda – wójt gminy Ropa.

Podczas zjazdu wręczono również odznaczenia i medale. Złoty Znak Związku otrzymał Ciesielski Jan – wieloletni strażak, były sołtys wsi Sędziszowa.

Członkowie III Zjazdu jednogłośnie wybrali na stanowisko prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – Krzysztofa Kosibę. Wśród zastępców prezesa znalazł się Tomasz Tarasek, sołtys wsi Wilczyska. Przedstawicielami z Zarządu Oddziału Gminnego Bobowa do Zarządu Oddziału Powiatowego w Gorlicach zostali wybrani Tomasz Tarasek, Włodzimierz Mucha, Jan Juruś.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy