Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Piątek, 14 sierpnia 2020

Kochasz dzieci nie pal śmieci

20.12.2011 || Kategorie: Społeczeństwo || Autor: Joanna Róż

Wydział ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach wraz z ekologiczną fundacja ARKA ruszył z projektem „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Ma on na celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniu, jakie samo stwarza sobie poprzez palenie różnych śmieci we własnych piecach.

 

Palenie takich rzeczy jak: butelki, plastiki, stare buty, ubrania czy gumowe elementy doprowadza do wytwarzania tzw. pyłu PM10, który zawiera: tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Nikt w pełni świadomy nie podałby tych substancji swoim najbliższym, spalając jednak wyżej wymienione rzeczy podajemy zagrożenie w czystej postaci. Spalanie substancji sztucznych jest zarodkiem dla kwaśnych deszczy, które zatruwają naszą glebę oraz wody gruntowe, a w efekcie sami spożywamy skażone produkty. Raport Komisji Europejskiej z 2005r. podaje, że 28 tys. Polaków umiera w ciągu roku z powodu zanieczyszczeń powietrza. Dlatego zachęcamy do rezygnacji ze złudnego oszczędzania opału poprzez spalanie śmieci. Pomyślmy o swoich dzieciach, współmałżonkach, rodzinach, sąsiadach gdyż możemy za to przypłacić zdrowiem, a nawet życiem. Obecnie za palenie śmieci w piecach domowych grożą kary pieniężne w wysokości nawet 5000 zł! Namawiamy również do segregowania odpadów i wybierania tych produktów w sklepach, które opakowania mogą służyć do użytku wtórnego. W ten sposób wszyscy oszczędzimy, a także zadbamy o jakże cenne zdrowie swoje i innych.
Projekt „Kochasz dzieci nie pal śmieci” ma na celu dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a także uczulić młodzież, gdyż to ona za kilka lat będzie podejmowała decyzje o sposobie ogrzewania swoich domów oraz mieszkań.

W związku z projektem wydana została również ulotka informacyjna.